Disclaimer


Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website en diensten van www.webcycle.nl.

Bij het bezoeken van deze website of het gebruiken van de aangeboden informatie, verklaart u dat uw akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Mochten de voorwaarden van producten en diensten besteld via deze website tegenstrijdigheid vertonen met deze disclaimer, dan zijn de voorwaarden van het specifieke product of dienst leidend.

Gebruik van de Webcycle website

Alle informatie op deze website is enkel en alleen bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde informatie op de website. Ondanks het feit dat Webcycle de inhoud van deze website met zorgvuldigheid heeft samengesteld en onderhoud, kan Webcycle niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de geboden informatie.

Webcycle kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken zal functioneren. Om deze reden wijst Webcycle elke vorm van aansprakelijkheid met het oog op de juistheid, actualiteit en volledigheid van de getoonde informatie en het gebruik van deze van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Het systeem van Webcycle kent veel informatie en links naar websites van derden. Dit betekent in geen geval dat deze sites, producten of diensten van derden door Webcycle worden aanbevolen. Webcycle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar deze website.

Het gebruiken van links van derden op deze website is geheel voor eigen risico. De informatie getoond op websites van derden is niet door Webcycle beoordeeld op juistheid, actualiteit, redelijkheid en volledigheid. Het verzoek van het plaatsen van links naar websites van derden op de pagina’s van Webcycle zijn enkel en alleen in strikt overleg mogelijk.

Informatie gebruiken op deze website

Webcycle behoudt zich alle intellectuele eigendoms- en andere rechten voor met betrekking tot de informatie op deze website, inclusief de teksten, het grafische materiaal en logo’s. Het is onder geen beding toegestaan om de informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webcycle of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende(n). Uiteraard staat het u vrij om de informatie op deze website af te drukken of te downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen en/of toevoegingen

Webcycle behoudt zich het recht om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een nadere aankondiging toe doen. Dit is inclusief de tekst van deze disclaimer. Omdat de informatie op deze website en disclaimer kan wijzigen van tijd tot tijd, raden we u aan om regelmatig de inhoud opnieuw door te nemen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze disclaimer of de inhoud van deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.Volg ons via
Wij ondersteunen o.a

Php.net Wordpress.org