Privacy


Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van de Webcycle; een product van Switchy Media, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 0000000000, inzake de website webcycle.nl. Deze privacy verklaring heeft betrekking op de behandeling van gegevens door Webcycle. Dit betreft de behandeling van persoonlijke gegevens binnen ons klantensysteem en de verwerkingen van informatie via de website Webcycle.nl. Dit geldt ook voor het gebruik van cookies op deze website. Webcyle.nl heeft de bescherming van haar gebruikers en bezoekers hoog in het vaandel. Webcycle respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van deze website. De informatie die u ons verschaft waaronder persoonlijke informatie wordt vertrouwelijke behandeld.

Onze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van Webcycle. Webcycle.nl is hierbij niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op deze website beschikbaar zijn. U dient bij het benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van de betreffende website(s) te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Op het moment dat u zich aanmeldt voor de diensten van Webcycle; vragen we u om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Webcycle en gebruikt om onze diensten te kunnen leveren. Uw persoonlijke gegevens kunnen verder door Webcycle worden gebruikt om u als gebruiker of klant te informeren over onze producten en diensten.

Het opgegeven e-mailadres zal voor dit doel gebruikt worden als u ons daar toestemming voor heeft gegeven. U kunt e-mailberichten van Webcycle te allen tijde stopzetten in de footer van een door ons verstuurde e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Webcycle en zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder duidelijke toestemming. Dit is het geval tenzij we verplicht worden op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, orf wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Webcycle.

U kunt te allen tijde uw beschikbare persoonsgegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen. Mocht u uw account willen opzeggen dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Wanneer u geen berichten meer wenst te ontvangen via e-mail dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven met de link onderaan de ontvangen e-mails van Webcycle.

Bewaartermijn

Webcycle bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor deze benodigd zijn.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij doen dit om het gedrag en de interesses van onze bezoekers en gebruikers in kaart te brengen. Op deze manier zijn wij in staat om onze diensten te verbeteren. Er wordt geen individuele persoonlijke informatie onttrokken aan de informatie die cookies voort brengen.

Wijzigingen

De privacyverklaring van Webcycle kan zonder aankondiging op elk moment worden gewijzigd door veranderingen in de bedrijfsvoering of diensten van Webcycle. U doet er om deze reden goed aan om regelmatig deze privacyverklaring raad te plegen om op de hoogte te blijven van de meest recente veranderingen in ons privacy beleid.Volg ons via
Wij ondersteunen o.a

Php.net Wordpress.org